Služby

Prepojovacie práce

Uzatvorenie plynovodu DN 300, oprava prípojky

Uzatvorenie plynovodu DN300, prekládka plynovodu by-pass 700m

Uzatvorenie a prekládka plynovodu DN200

Uzatvorenie DN150 odpoj plynovodu

Uzatvorenie DN300 prekládka plynovodu

Uzatvorenie a odpoj plynovodu DN150

Uzatvorenie plynovodu Da160
PE 400kPa

Uzatvorenie plynovodu DN300 so samostatným by-passom a s by-passom so zariadením

Odpoj DN 200

Vyradenie odbočky
DN 100/100

Uzatvorenie DN150

Uzatvorenie zboku plynovodu

Prepoj DN100

Prepoj DN150