RAVETTI

Ravetti STOP/SYSTEM™

Systém na dočasné uzatvorenie potrubia bez prerušenia dodávky média.

Viac informácií nájdete na Ravetti STOP/SYSTEM™.