Kontakt

AQUAGAS, spol. s r.o.
Hurbanova 15, P.O. Box D 61, 921 01 Piešťany
aquagas@aquagas.sk, mobil: 0905 679 651

IČO: 36229725
DIČ: 2020169624
IČ-DPH: SK2020169624

 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.11213/T
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1271052018/1111
SWIFT kód: UNCRSK BX
IBAN: SK06 1111 0000 001271052018

Stredisko Služieb
 
Mobil: 0905 756 416

aquagas@aquagas.sk

Referent servisu a realizácií stavieb
Obchodný zástupca pre Slovensko – VODA
Daniel Chalás
0908 815 005

chalas.d@aquagas.sk

Referent odbytu
Mgr. Katarína Noskovičová
0905 756 416

odbyt@aquagas.sk

Skladník, distribútor tovaru
Matej Špiriak

0905 854 412
aquagas@aquagas.sk

 Obchodné oddelenie
 
Konateľ spoločnosti
Obchodný zástupca pre Slovensko – PLYN
Technické poradenstvo
Peter Chalás
0915 998 555
 
Asistentka obchodného a marketingového oddelenia
Mgr. Blanka Jedličková 

0905 679 651

0908 677 742

obchod@aquagas.sk

 
 
 
Ekonomické oddelenie
 
Hlavný účtovník
Alena Jurnická

0908 677 740
ekonom@aquagas.sk

 

Personálne oddelenie
 
Personálny manažér
Ing. Mária Chalásová

0907 897 112
chalasova.m@aquagas.sk