bezplatná konzultácia, poradenstvo,
telefonicky alebo osobne

všetky výrobky ktoré podliehajú
certifikácii majú platný certifikát

doprava tovaru v rámci rozvozového plánu
v SR zdarma, prípadne kuriérskou spoločnosťou
podľa platných cenníkov

v prípade havarijného stavu je
možný výdaj tovaru 24hod denne
kompletná technická dokumentácia, brožúry, návody
v tlačovej i elektronickej forme, CD cenníky

servis, opravy, repasácie nami dodávaných výrobkov

zaisťovanie školenia pre pracovníkov
na produkty dodávané našou spoločnosťou