Firma AQUAGAS s.r.o.
vznikla v roku 1996 ako obchodná
spoločnosť so zameraním na dovoz
a predaj špeciálnych armatúr
a príslušenstva určených pre rozvody
plynu a vody. Od roku 1998 sa spoločnosť
pretrasformovala na spol. s r. o.

Našou základnou myšlienkou bolo
splnenie očakávaných požiadaviek trhu
a zabezpečenie požadovaného sortimentu
s odvolaním sa na neustály vývoj techniky
a moderných technológii vo svete.

Spolu s vývojom firmy a všeobecnou
zmenou podmienok na slovenskom trhu sme
k základnému sortimentu časom pričlenili
i ďalšie výrobky, ktoré svojim určením
a použitím priamo naväzujú na základnú
filozofiu našej spoločnosti
a našim zákazníkom ponúkajú širšiu
možnosť spolupráce s nami.