Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov Levice 2011

V dňoch 07.-09.septembra 2011 sa konal 28. ročník tradičnej celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov (súťažiaci z rôznych vodární Slovenska skladajú vodárenské zostavy armatúr). Organizátorom bol náš obchodný partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, spolu s Asociáciou vodárenských spoločností. Sponzorom podujatia bola tiež spoločnosť AQUAGAS, spol. s r.o. Piešťany, výhradný zástupca AVK International A/S Dánsko pre Slovenskú republiku. Podujatie sa konalo v Leviciach v centre mesta aj preto, aby šikovnosť a odbornosť vodárenských pracovníkov mohla vzhliadnuť široká verejnosť. Súťaže sa zúčastnilo 10 štvorčlenných družstiev. 28.ročník súťaže pomohol priblížiť a ukázať výrobky a spoločnosť AVK Dánsko mnohým pracovníkom vodárenských spoločností na Slovensku.Nový sklad v Michalovciach

V marci 2011 sme pre stúpajúci záujem zákazníkov zriadili na východnom Slovensku nový sklad v Michalovciach. Sklad bol primárne určený pre vodárenský materiál, neskôr bol rozšírený o produkty z plynárenského sortimentu. Sklad funguje od septembra 2011.

(bližšie informácie o kontakte a adrese na letáčiku).Výstava – AQUA Trenčín 2010

Dňa 21- 23.09.2010 sa konala 17. Medzinárodná špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany ŽP, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA Trenčín 2010.

Prezentovala spoločnosti v oblasti technologií a správy rozvodov pitnej a odpadovej vody. Naša spoločnosť na tejto výstave prezentovala výrobky spoločnosti AVK International A/S., Kroll and Ziller a Hermelock. Náš stánok navštívilo v priebehu výstavy cca. 200-250 návštevníkov, najmä z radov zákazníkov, ale aj pracovníci z radov projekcie a spoločností zaoberajúcimi sa správou vodného hospodárstva.

Výstava AQUA Trenčín 2010 nám pomohla upevniť doterajšie vzťahy s našimi obchodnými partnermi, získať nové kontakty, prezentovať našu spoločnosť a oboznámiť zákazníkov s novými produktami.Súťaž zručností vodárenských pracovníkov 2010- Tatranské Matliare

Dňa 8- 10. 9. 2010 sa uskutočnila v Tatranských Matliaroch pri Poprade Súťaž zručností vodárenských pracovníkov, ktorú pre rok 2010 organizovala VEOLIA – Podtatranská prevádzková spoločnosť. Súťaž každoročne združuje najlepšie vodárenské spoločnosti zo Slovenska. Súťaží sa v troch disciplínach - montáž vodovodnej zostavy staršou metódou spájania rúr liatím olova a modernejším spôsobom pomocou spájania rúr elektrovarnou metódou. Treťou disciplínou je vyhľadávanie porúch. Osobne nás ako generálneho reklamného sponzora prišiel uvítať aj generálny riaditeľ VEOLIE - Podtatranskej prevádzkovej spoločnosti Ing. Róbert Tencer, poďakoval nám, že sme pomohli zorganizovať takúto akciu. Vo štvrtok začala oficiálne súťaž. Pripravených bolo deväť dvojčlenných družstiev. Na zápolenie dohliadal technický a BOZP rozhodca pre každú súťažnú dvojicu. Paralelne sa súťaž začala aj pre súťažiacich vo vyhľadávaní porúch tzv. – hľadačov, takisto deväť dvojčlenných družstiev. Súťaž v skladaní vodovodnej zostavy bola veľmi vyrovnaná, rozhodovali maličkosti v zručnosti, ktoré v súčte robili rozdiel len desiatky bodov. Naša spoločnosť dodala na súťaž vodárenské produkty značky AVK. Vodovodná zostava tvorila aj elektrovarný spoj, ako technologický pokrok v spájaní vedení vodovodov. Táto disciplína je časovo menej náročná ako spájanie liatím olova, vzhľadom na technologickú jednoduchosť. Práve preto súťaž skončila skôr oproti plánovanému termínu. Súťaž vyhrala domáca Popradská prevádzková spoločnosť.Otvorenie nového konsignačného skladu AQUAGAS, spol. s r.o. v spoločnosti VEOLIA- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 04 Rimavská Sobota

Dňa 23.06.2010 sa konalo slávnostné otvorenie nášho nového konsignačného skladu v Rimavskej Sobote. Tejto slávnosti za zúčastnilo 30 hostí: zástupcovia generálneho riaditeľstva Banská Bystrica, vedenie závodu 02 Lučenec, montéri závodu 04 Rimavská Sobota, stredný a vyšší manažment závodu 04 Rimavská Sobota. Našu spoločnosť zastupovali p. Marián Potrok a p. Marek Šidlovský. Úvod a slávnostné otvorenie sa konalo priamo v priestoroch nového skladu, kde sa zúčastnení oboznámili so samotným obsahom skladu a dodávaným materiálom. Po príhovore M. Šidlovského prebehla vecná diskusia a ďalej presun do zasadacej miestnosti Závodu 04 RS, kde bolo pripravené občerstvenie pre zúčastnených. Vedenie závodu sa nám poďakovalo za túto možnosť umiestnenia nášho skladu priamo v ich závode.Kvalifikačné kolo súťaže zručností

V dňa 18.06.2010 sa konalo v Pezinku na Radničnom námestí kvalifikačné kolo Súťaže zručností vodárenských pracovníkov. Organizátorom podujatia bol náš obchodný partner Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava a ich dcérska spoločnosť Infra Services, a.s. Naša spoločnosť na tejto súťaži vystupovala ako hlavný reklamný partner. Produkty spoločnosti AVK International A/S boli prezentované na súťažných stloliciach, kde sa s nimi mali možnosť oboznámiť súťažiaci ako aj odborná verejnosť z radov pracovníkov BVS a Infa Services.Pracovné stretnutie v spoločnosti AVK INTERNATIONAL A/S Dánsko

Pracovné stretnutie v AVK International A/S Dánsko sa uskutočnilo 25- 28.5.2010 v zastúpení AQUAGASU a zákazníkov z východného Slovenska. Účelom tohto stretnutia bolo predstavenie firmy AVK, oboznámenie s produktami AVK, ktorých sme výhradným dodávateľom na slovenskom trhu. Konala sa prezentácia firmy, prehliadka výroby AVK GUMMI, výrobných a skladových priestorov. Toto stretnutie nám umožnilo poskytnúť zákazníkom komplexný pohľad na firmu AVK a na ich produkty. Rovnako sme chceli ukázať zákazníkom prostredie, dodávateľa a našu pozíciu v oblasti dodávania produktov AVK a tým potvrdiť zákazníkom, že sme stabilným a vhodným dodávateľom produktov v oblasti priemyslu vody.Výstava AQUA TRENČÍN 2009

Výstava AQUA Trenčín 2009 sa konala 22-24.09.2009 a prezentovala spoločnosti v oblasti technológií a správy rozvodov pitnej a odpadovej vody. Spoločnosť Aquagas, spol. s.r.o. na tejto výstave prezentovala produkty spoločností AVK International A/S. a Kroll & Ziller CZ s.r.o. Náš stánok navštívili v priebehu výstavy najmä naši zákazníci, ale aj aj pracovníci z radov projekcie a spoločností zaoberajúcimi sa správou vodného hospodárstva. AQUA Trenčín 2009 nám napomohla upevniť vzťahy s našimi doterajšími partnermi. Tohtoročná účasť bola vyššia ako v minulom roku, čo pripisujeme faktu, že sme rozšírili pole pôsobnosti na nové regióny Slovenska prostredníctvom nových obchodných zástupcov.Prezentácia - SHOWBUS 2009

Prezentácie prostredníctvom predvádzacieho vozidla z AVK Internatiol A/S Dánsko (Showbus), prebiehalo v dňoch 24.8.-11.9.2009. Spoločnosť Aquagas,spol. s r.o. touto cestou prezentovala výrobky spoločnosti AVK International A/S Dánsko zo zameraním sa na vodárenské spoločnosti. S vozidlom sme navštívili aj celoslovenskú súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov v Senci.

Na prezentáciách boli návštevníci zo spomínaného sektoru informovaní o činnosti našej spoločnosti, boli rozdané katalógy, naše ponuky v danej oblasti a taktiež boli dohodnuté viaceré stretnutia.Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov

V dňoch 09.-11. septembra 2009 sa konal už 26. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Súťažiaci z rôznych vodární Slovenska skladali vodárenské zostavy armatúr. Organizátorom bol náš obchodný partner Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava. Generálnym sponzorom podujatia bola spoločnosť AQUAGAS, spol. s r.o., Piešťany, výhradný zástupca AVK International A/S Dánsko pre Slovenskú republiku. Vydarené podujatie sa konalo v Senci, lokalita Senecké jazerá. 16. ročník súťaže zručnosti pomohol priblížiť a ukázať výrobky a spoločnosť AVK Dánsko mnohým pracovníkom vodárenských spoločností na Slovensku.Výstava Wasser Berlin 2009

Výstava sa konala na známom výstavisku Messe Berlin 30.03.-01.04.09 pod názvom "International Trade Fair and Congress Water and Wastewater" (Medzinárodný veľtrh a kongres vody a odpadovej vody). Umožnila nám oboznámiť sa so spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou produktov pre vodu a odpadovú vodu.
Cieľom našj návštevy bolo informovať sa o nových produktoch na svetovom trhu. Výstava bola zorganizovaná na vysokej profesionálnej úrovni. Mala medzinárodné zastúpenie spoločností z celého sveta.
Celoslovenská súťaž zručností vodárenských pracovníkov 2008

V dňoch 10. až 12. septembra 2008 sa vo Vrátnej uskutočnil 25. ročník celoslovenskej súťaže zručností vodárenských pracovníkov, ktorej organizátorom boli Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.. a Asociácia vodárenských spoločností, pod záštitou ministra životného prostredia SR. Súťažilo sa v štyroch odborných disciplínach. V zručnosti a šikovnosti si meralo sily desať vodárenských spoločností. Pre účastníkov súťaže bol pripravený aj doplnkový program, v ktorom nechýbala prechádzka Jánošíkovými dierami, výstup lanovkou, sprievod terchovských vozov s terchovskou muzikou.
Výstava AQUA TRENČÍN 2008

Výročný 15. ročník špecializovanej výstavy AQUA 2008 „Medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí“ otvoril prezident SR, pán Ivan Gašparovič. Zmena termínu z júna na september, sa ukázala ako pozitívna, čo sa odrazilo aj vo väčšom počte vystavovateľov a AQUA 2008 sa po všetkých stránkach vydarila. Náš stánok navštívili v priebehu výstavy najmä naši zákazníci, projektanti a spoločností zaoberajúce sa správou vodného hospodárstva. AQUA Trenčín 2008 nám napomohla upevniť vzťahy s našimi doterajšími partnermi.