AQUAGAS, spol.s.r.o. PIEŠŤANY patrí medzi dodávateľov plynárenských a vodárenských armatúr, s pôsobením na celom Slovensku. Spoločnosť AQUAGAS zaviedla a používa certifikovaný systém manažérstva podľa normy:

CERTIFIKÁT STN EN ISO 9011:2012 / EN ISO 9001:2008
v odbore kúpa a predaj armatúr, špeciálnych armatúr a izolačných materiálov pre vodu a plyn.