Kombi krížové posúvače Rada AVK kombinovaných krížových posúvačov je dokonalá pre inštalácie v komorách, kde sa križujú 3 alebo viaceré hlavné potrubné vetvy. Rada pozostáva z rozmerov od DN 100 do 300,pričom všetky modely sú vyrobené z tvárnej liatiny a s centrálnym výpustom na osádzanie hydrantov alebo zaslepovacích prírub.
Kombi príruby Kompletná sada kombi prírub- tak s istením proti ťahu,ako aj bez istenia pre potrubia z tvárnej liatiny (DC).Je dostupná v dvoch verziách: • S istením proti ťahu od DN 50 po DN 300 (DN 250 a DN 300 v pôvodnom dizajne) • Bez istenia proti ťahu v rozpätí od DN 50 to DN 600. Toto robí z tejto AVK rady najkomplexnejšiu ponuku na súčasnom trhu.
Mosadzná servisná prípojka Komplexné riešenie pre zemnú súpravu a pouličné poklopy. Nové AVK mosadzné servisné prípojky sú dostupné v štyroch variantoch: So závitovými objímkami z mosadze odolnými proti ťahu alebo s PRK objímkami a s AVK alebo T-tvarovanými hlavicami - všetko v DN 25-50 pre 32-63 mm PE potrubia.
Pneumatický uzatvárací posúvač Pneumaticky poháňané uzatváracie posúvače ponúkajú kvalitnú a cenovo výhodnú alternatívu k iným typom poháňaných uzatváracích posúvačov. Séria 715 sa skladá z modelov DN 65-400, PN 10 alebo PN 16. Pneumatic- ký piest je vyrobený z hliníka odolného morskej vode a uzatvárací posúvač je vyrobený z epoxidom potiahnutej tvárnej liatiny.
Podzemný požiarny hydrant AVK je jedným z popredných dodávateľov vysoko kvalitných hydrantov a armatúr na požiarnu ochranu a hasiacich rozprašovacích systémov. Náš unikátny dizajn a široká produktová rada sú založené na potrebách zákazníkov na celom svete.
Posúvače- jadro je v kvalite Odolné posúvače sú dokonalým riešením ako uzatváracie zariadenia v potrubných systémoch. Vďaka priamemu vrtu môžu všetky nečistoty prejsť ventilom bez toho, aby spôsobili nejakú škodu. Spolu s plným prietokom sa tak predíde strate tlaku,ktorú spôsobuje turbulencia.
Posúvač s oceľovými koncami Posúvače pre priame naváranie na oceľové potrubia so stredne vysokým a nízkym tlakom.Dlhá stavebná dĺžka zabezpečuje jednoduché naváranie do potrubia tak, že umožňuje jednoduchý prístup k navarovacím koncom. AVK posúvače sú vyrobené z liatej ocele GS-C 25 N a sú skonštruované s naváracími koncovkami podľa normy DIN 3239 časť 1. Ich nízka hmotnosť zabezpečuje jednoduchú manipuláciu s posúvačmi priamo na mieste. AVK posúvače s oceľovými koncovkami sú dostupné v rozmeroch od DN 50 do 300.
Produktový program AVK je jeden z popredných celosvetových výrobcov armatúr pre vodovodný, plynový a odpadový priemysel, ako aj pre protipožiarnu ochranu. Náš produktový program pozostáva z velkej škály armatúr, hydrantov, potrubných tvaroviek a príslušenstva, pricom každý z nich dosahuje kvalitu podla tých najvyšších štandardov týkajúcich sa bezpecnosti a životnosti.
Spätné klapky Rada spätných klapiek vo veľkostiach DN 50 - 300 ponúka rozličné vlastnosti na poli prevencie spätného toku. Tento program spätných klapiek by mohol byť charakterizovaný ako skutočne jednoduchý na obsluhu, a to tak pri inštalácii, ako aj pre servisovanie a údržbu. Zároveň ponúka niekoľko aplikačných možností.
Spojky a adaptéry Rada spojok a adaptérov od AVK sa skladá zo štyroch individuálnych produktových línií, ktoré sa navzájom dopĺňajú, a tak nám umožňuje dbať na zvláštne požiadavky alebo aplikácie našich zákazníkov, bez ohľadu na to, či je potrubie zhotovené z tvárnej liatiny, PVC, ocele, alebo či sa jedná o azbestové cementové potrubia.
Supa Maxi Supa Maxi™ je najnovší prírastok do rady Supa® spojok od spoločnosti AVK a skladá sa z kompletnej škály univerzálnych a ťahuvzdorných priamych spojok, prírubových adaptérov, koncových uzáverov a prechodových spojok s veľkým rozsahom pre normu EN 14525 pre použitie na vodovodné, plynové a odpadové rozvodové siete.
Uzatváracie klapky Uzatváracie klapky od AVK predstavujú ideálnu variantu pre inštalácie, pri ktorých sú jednoduché ovládanie a dlhá životnosť kľúčovými požiadavkami. Dizajn AVK uzatváracích klapiek je založený na 25 rokoch našich skúseností na poli výroby vysoko kvalitných ventilov a príslušenstva pre vodárske práce.
Viac než je viditeľné voľným okom Dlhá životnosť je jednou z najdôležitejších požiadaviek kladených zákazníkmi na naše produkty. Bez ohľadu na spôsob aplikácie musia armatúry a súčiastky na potrubia vydržať roky bez porúch a bez toho, aby kontaminovali prenášanú pitnú vodu.
Zemné súpravy série 04 AVK predstavuje kompletnú modelovú radu zemných súprav pre posúvače a servisné prípojky. Nová rada zahŕňa zemné súpravy v dĺžkach od 450 mm do 2900 mm a to vo verziách s fixnou dĺžkou ako aj s teleskopickým dizajnom pre posúvače od DN 32 po DN 400.
Čistá voda- obmedzený prírodný zdroj Ako ochrániť čistú vodu pre všetkých- dnes a aj do budúcnosti. Či už je naša úžitková voda čerpaná z podzemia alebo je čerpaná z povrchových zdrojov, s týmto životne dôležitým prírodným zdrojom musí byť zaobchádzané opatrne. Čistá voda nie je nevyčerpateľným zdrojom, ale tiež aj obmedzeným zdrojom, ktorý musíme ochraňovať. Ak sa čistou vodou plytvá, cena vody časom narastie do závratných výšok.Preto je životne dôležité, aby nevyšla žiadna voda nazmar pri únikoch z potrubí či z použitých ventilov na svojej ceste od zdroja až ku zákazníkovi.
AVK pokopy- testovacie metódy Tento dokument vysvetľuje rozdielne spôsoby testovanie vykonaných na AVK plastových poklopoch.
Technologický postup pre použitie plastových poklopov Poklopy musia vyhovovať slovenskej legislatíve s prihliadnutím k požiadavkám európskej normy. Hlavne k splneniu DVGW štandardu, ktorý zatiaľ ako jediný opisuje požiadavky kladené na používanie plastových poklopov v plynárenstve. Veľkosť a tvar definovaný DIN štandardom.