AQUAGAS, spol. s r.o.
Hurbanova 15, P.O. Box D 61, 921 01 Piešťany
aquagas@aquagas.sk, tel.: 033/7743784, 7740612
fax: 033/7623294

IČO: 36229725
DIČ: 2020169624
IČ-DPH: SK2020169624

firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.11213/T
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1271052018/1111
SWIFT kód: UNCRSK BX
IBAN: SK06 1111 0000 001271052018


Stredisko služieb Obchodné oddelenie Ekonomické oddelenieManažér služieb
Adriana Mucinová
Mobil: 0905 756 416
aquagas@aquagas.sk
033/7743784 klapka 13

Referent odbytu
Denisa Hudcovičová
0908677735
odbyt@aquagas.sk
033/7743784 klapka 12

Skladník,distribútor tovaru
Patrik Moravčík
0908 677 737
aquagas@aquagas.sk

Skladník,distribútor tovaru
Ľuboš Pobjecký
0905 854 412
aquagas@aquagas.sk

Skladník, distribútor tovaru
Martin Bobček
0905 837 232
aquagas@aquagas.sk

Obchodný zástupca pre západné Slovensko-VODA, technické poradenstvo
Branislav Vrábel
0905 296 318
vrabel@aquagas.sk
033/7743784 klapka 23

Obchodný zástupca pre východné Slovensko-VODA, technické poradenstvo
Ing. Marián Lazár
0905 899 066
obchod2@aquagas.sk

Obchodný zástupca pre stredné Slovensko-VODA, technické poradenstvo
Zuzana Šidlovská
0908 677 739
obchod3@aquagas.sk

Asistentka obchodného a marketingového oddelenia
Katarína Galová
0905 679 651
obchod@aquagas.sk
033/7743784 klapka 24

Obchodný manažér
Branislav Švrček
0908 677 742
svrcek@aquagas.sk

Hlavný účtovník
Alena Jurnická
0908 677 740
ekonom@aquagas.sk
033/7743784 klapka 21