Search Results for: kontakt

Kontakt

AQUAGAS, spol. s r.o.
Hurbanova 15, P.O. Box D 61, 921 01 Piešťany
aquagas@aquagas.sk, tel.: 033/7743784, 7740612


IČO: 36229725
DIČ: 2020169624
IČ-DPH: SK2020169624

firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.11213/T
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1271052018/1111
SWIFT kód: UNCRSK BX
IBAN: SK06 1111 0000 001271052018

Stredisko Služieb
 
Manažér služieb
Adriana Mucinová

Mobil: 0905 756 416
aquagas@aquagas.sk
033/7743784 klapka 13

Referent servisu a realizácií stavieb
Daniel Chalás
Mobil: 0908 815 005

d.chalas@aquagas.sk

Referent odbytu
Denisa Hudcovičová

0908677735
odbyt@aquagas.sk
033/7743784 klapka 12

Skladník,distribútor tovaru
Ľuboš Pobjecký

0905 854 412
aquagas@aquagas.sk

Skladník, distribútor tovaru
Martin Bobček

0905 837 232
aquagas@aquagas.sk

 Obchodné oddelenie
 
Obchodný manažér,
Obchodný zástupca pre stredné Slovensko-VODA, technické poradenstvo
Branislav Švrček

0908 677 742
svrcek@aquagas.sk

Obchodný zástupca pre západné Slovensko-VODA, technické poradenstvo
Branislav Vrábel

0905 296 318
vrabel@aquagas.sk
033/7743784 klapka 23

Obchodný zástupca pre východné Slovensko-VODA, technické poradenstvo
Ing. Marián Lazár

0905 899 066
obchod2@aquagas.sk

Peter Chalás
Konateľ spoločnosti
Obchodný zástupca pre Slovensko-PLYN, technické poradenstvo
 
Asistentka obchodného a marketingového oddelenia
Katarína Galová

0905 679 651
obchod@aquagas.sk
033/7743784 klapka 24

 
Ekonomické oddelenie
 
Hlavný účtovník
Alena Jurnická

0908 677 740
ekonom@aquagas.sk
033/7743784 klapka 21