Produkty

kliny nastavitelne
Obj.č. Názov DN PN
2413001 Vyrovnávací klinový kruh 40 10-40
2413002 Vyrovnávací klinový kruh 50 10-40
2413003 Vyrovnávací klinový kruh 65 10-40
2413004 Vyrovnávací klinový kruh 80 10-40
2413005 Vyrovnávací klinový kruh 100 10-40
2413006 Vyrovnávací klinový kruh 125 10-16
2413007 Vyrovnávací klinový kruh 150 10-16
2413008 Vyrovnávací klinový kruh 200 10-16
2413009 Vyrovnávací klinový kruh 250 10-16
2413010 Vyrovnávací klinový kruh 300 10
2413011 Vyrovnávací klinový kruh 350 10
2413012 Vyrovnávací klinový kruh 400 10
2413013 Vyrovnávací klinový kruh 500 10
2413014 Vyrovnávací klinový kruh 600 10
2413015 Vyrovnávací klinový kruh 700 10
2413031 Vyrovnávací klinový kruh 800 10
2413032 Vyrovnávací klinový kruh 900 10
413107 Vyrovnávací klinový kruh 1000 10
413054 Vyrovnávací klinový kruh 1200 10

Vlastnosti

Popis: sú pomocníkom pri montáži, kde dôjde k uhlovým odchýlkam pri lícovaní, alebo k prekročeniu montážnych vzdialeností.
Pri montáži za použitia elastomerického plochého tesnenia a spojovacích šróbov umožňujú plynule vyrovnať uhol od 0°C do 8°.