Produkty

uzatvaracia suprava
Názov obj. číslo
Kompletná súprava RUP – F2 + lanovod 1/2″ – 2″ RUP-F2/TL
Popis: Súprava 1,2m v prepravnom kufri AL
Kompletná súprava RUP – F2  1/2″ – 2″ RUP-F2/T

Vlastnosti

Popis: slúži k prechodnému uzatvoreniu potrubia a následnej výmene chybných uzatváracích armatúr (guľových
kohútov) a k dočasnému odstaveniu potrubia pomocou rozperných pryžových valcov, bez úniku média.
Súprava je dodávaná v prevedení so zavádzacími tyčami, alebo so zavádzacími tyčami a ohybným lanovodom.
Ohybný lanovod sa používa hlavne v miestach s nedostatkom manipulačného priestoru, kde nie je možné použiť
zavádzaciu tyč z dôvodu napr. vzdialenosti, alebo ohybov potrubia medzi uzatváracím a zavádzacím miestom.
Prevádzková teplota : -20/+45°C. Povrch jednotlivých kovových častí je upravený zinkovaním.
Základná zostava prvkov súpravy RUP- F2 obsahuje:
Názov dielu Počet kusov
1, Sada komôr s odľahčovacím ventilom celkom 6 ks
– komora s odľahčovacím ventilom DN/ID 15mm (1/2″)- 1ks, 20mm (3/4″)- 1ks,
  25mm (1″)- 1ks, 32mm (5/4″)- 1ks, 40mm (6/4″)- 1ks, 50mm (2″)- 1ks celkom 6 ks
2, Sada zavádzacích tyčí
– zavádzacia tyč s 2-mi roztláčacími zátkami 11mm- 1ks, 18mm- 1ks
– zavádzacia tyč s roztláčacou zátkou 23mm- 1ks, 30mm- 1ks, 35mm- 1ks, 45mm- 1ks
3, Poisťovací šrób 6 ks
4, Kľúč maticový očkoplochý 10×10 1 ks
5, Kľúč ráčňový 10×10 1 ks
6, Kľúč maticový očkoplochý 13×13 1 ks
7, Kľúč ráčňový 13×13 1 ks
8, Poistka 1 ks
9, Prítlačná rukoväť 1 ks
10, Sada náhradných roztláčacích zátok celkom 8 ks
– roztláčacie zátky 11mm- 2ks, 18mm- 2ks, 23mm 1ks, 30mm- 1ks, 35mm- 1ks, 45mm- 1ks
11, Náhradné tesniace ,,O“- krúžky 1 sada
Súprava so zavádzacími tyčami a ohybným lanovodom naviac obsahuje:
12, Ohybný lanovod 1 ks
13, Aretačná matica 1 ks
14, Tesniaci krúžok lanovodu (14x5mm) 2 ks
Súpravy sú dodávané v prepravných kufroch:
15, Prepravný kufor plast (súprava so zavádzacími tyčami) 1 ks
16, Prepravný kufor Al- hliníkový (súprava so zavádzacími tyčami a lanovodom) 1 ks