Produkty

stoplovacie tvarovky
Obj. číslo Názov DN
510-3120-050 Štoplovacia tvarovka FSX- F DN 50 2″
510-3120-040 Štoplovacia tvarovka FSS- F DN 40 6/4″
510-3120-032 Štoplovacia tvarovka FSS- F DN 32 5/4″
510-3120-025 Štoplovacia tvarovka FSS- F DN 25 1″
510-3120-020 Štoplovacia tvarovka FSS-F DN 20 3/4″

Vlastnosti

Popis: pre pripojenie balónovacej súpravy RVB 2010-F1 k potrubiu sa používajú schválené tvarovky s týmito pripojovacími rozmermi a vybavením:
vonkajším závitom AG 2 1/2″, vnútorným minimálnym priemerom 56 mm, vnútorným závitom pre zátku, zátkou s tesniacimi prvkami. Oceľové
potrubia -varné hrdlá s dorazom pre odstraňovač hrán a oceľovou zátkou s vonkajším závitom, tesniacim O-krúžkom a vonkajším štvorhranom 24 mm.