Produkty

stlacacie zariadenie
Obj. číslo Názov
927800 Stláčacie zariadenie LUT 89 (súprava)

Vlastnosti

Popis: zariadenie slúži k uzatváraniu potrubia, prenosné náradie určené k uzatváraniu trubiek plynu, alebo
iného média, zlisovaním na potrebnom mieste. Stláčanie je robené pomocou tlakového hydraulického oleja
z ručného, alebo nožného hydraulického agregátu požadovaných parametrov. Zariadením je možné
uzatvárať len trubky vyrobené z konštrukčnej ocele 11 353.0  o hrúbke steny do 4,05 mm.
Stláčacie zariadenie je určené pre odstavenie oceľového plynového potrubia do priemeru 89 mm.
Základná zostava obsahuje:
1. prepravná bedňa
2. hydraulický dvojstupňový agregát NIKE PHS80-1000
3. vysokotlaková hadica L – 2m
4. stláčacia jednotka LUT89 s doskami R2,5 mm
Celá sada je umiestnená v prepravnej bedni 60 x 30 x 27 cm.

Nutné príslušenstvo:
Obj.číslo Názov
928801 LUT 89 Doska oporná (nôž) R 4,5mm
928802 LUT 89 Doska prítlačná (nôž) R 4,5mm