Produkty

Paska Densolen ET 100
Obj.číslo šírka/mm 1kotúč/m 1kar./kot
010119155 30 12,5 18
010119169 50 12,5 12
010119157 100 12,5 6

Vlastnosti

Popis: spodná, čierna páska na báze butylkaučuku, bez nosnej vrstvy, pre protikorózne obaly potrubia, zásobníky, zariadenia a pre
izolačné obaly elektroinštalácií pri prevádzkových teplotách do 100°C. Vďaka špeciálnemu butylkaučuku je veľmi dobre teplotne stabilná.