Produkty

ohybny lanovod
Názov
Ohybný lanovod, roztláčacie zátky 3/4″-2″, obslužné kľúče
Samostatný ohybný lanovod 1,2m
Samostatný ohybný lanovod 1,6m
Samostatný AL kufor s penovou vložkou
Roztláčacie zátky 3/4″-2″ k lanovodu

Vlastnosti

Popis: ohybný lanovod slúži na prechodné uzatváranie potrubia, pomocou rozperných pryžových prvkov.
Umožňuje uzavrieť plynotesne potrubie rozpernými uzatváracími valcami, v potrebnej vzdialenosti od zavádzacieho
miesta. Zavádzanie lanovodu do potrubia sa uskutočňuje cez zavádzacie komory, bez úniku plynu.
Uzatváracie valce je možné zavádzať do potrubia aj cez ohyby. Slúži k uzavretiu potrubia, pre výmenu uzatváracích
armatúr, opravu alebo úpravu potrubia atď. Výhodou lanovodu je možnosť použitia tam, kde z nedostatku
manipulačného priestoru nie je možné použiť pevný uzatvárací prípravok RUP- F2, alebo tam,
kde je treba prechodne uzavrieť potrubie v ohybe. Tlakové zaťaženie: max. 5 bar.
Rozsah použitia: plynové potrubia s ocele, HDPE, PE, PVC.
Štandardná dĺžka: 1m, na prianie zákazníka: voliteľná dĺžka lanovodu, aretácia prípravku v potrubí a pod.
Povrch jednotlivých kovových častí je upravený zinkovaním. Pryžové rozpínacie časti v antistatickej úprave –
(povrchový odpor uzatváracích telies RoŁ109W podľa ČSN 33 20 30 – Ochrana pred nebezpečnými
účinkami statickej elektriny. )