Produkty

t kus
Obj.číslo odbočka
252.114 6/4″
252.117 2″
252.052 3″
252.053 4″

Vlastnosti

Nutné príslušenstvo: G-121 bezpečnostná zátka pre elektrozvar 330.001,330.003
Popis: na vysádzanie odbočiek bez úniku média