Produkty

zemna suprava
Obj. číslo DN Dĺžka v mm
04-032-20001 25-50 450-700
04-032-20501 25-50 650-1100
04-032-21001 25-50 1050-1750
04-032-21501 25-50 1700-2900

Vlastnosti

Popis: jednoduchý prístup k obsluhe prípojok, inštalovaných pod zemou. Používa sa ak vzdialenosť medzi
prípojkou a povrchom  zeme nie je známy a ak je požadovaná úprava po nainštalovaní.
Materiál: ochranná trubka, adaptér, spodný plášť a svorka z PE, vnútorná predlžovacia tyč z pozinkovanej ocele a adaptér
vretena z galvanizovanej tvárnej liatiny, adaptér vretena z PE so systémom ,,safe click“, pre pripojenie ventilu s alebo
bez použitia rozdeľovača, stredová objímka z plastu na ochranu proti piesku a špine.